با صابون سیو هلو درآمد میلیونی داشته باشید!!!

صابون‌های سخت در دیگ‌ها یا قایق‌هایی که با بخار گرم می‌شوند، با اثر روغن‌های کم‌کیفیت (مانند روغن زیتون، روغن کلزا، روغن بادام‌زمینی) به محلول قلیایی در محیط با NaCl آماده می‌شوند.

صابون های سخت به سه دسته شمش (هسته)، شمش – چسب، صابون چسب تقسیم می شوند.

صابون های شمش (هسته) به عنوان اسیدهای چرب در صابون های شمش، اسیدهای استئاریک، پالمیتیک، اولئیک. به عنوان روغن، پیه، روغن استخوان، روغن نخل و روغن زیتون استفاده می شود.

از NaOH و Na2CO3 در صابون سازی استفاده می شود.

پس از صابونی شدن روغن ها، صابون سیو هلو از محلول صابون حاصل با NaCl رسوب می کند. اینها صابون های لباسشویی خوب، حمام هستند.

صابون

صابون های چسب شمش، تفاوت این نوع صابون با صابون های نوع شمش در این است که دارای مقداری اسید لوریک و میریستیک هستند.

اسیدهای چرب لوریک و میریستیک از روغن های کوکو، نخل یا پالمیست به عنوان روغن به دست می آیند.

در تولید آنها از 1/3 چربی حیوانی، 1/3 روغن زیتون یا روغن های گیاهی مشابه و 1/3 روغن کوکو، نخل یا پالم استفاده می شود.

پس از صابون سازی با NaOH داغ، رسوب با NaCl انجام می شود.

مناسب ترین روش مخصوصا برای صابون توالت است.

صابون های چسب: این صابون ها با حرارت دادن به دمای 80 تا 90 درجه سانتی گراد ساخته می شوند.

اساساً از اسیدهای چرب نسبتاً کم کربن مانند اسید لوریک و میریستیک استفاده می شود.

مقداری اسید پالمیتیک نیز استفاده می شود.

اگر روغن اولئیک باشد از روغن های کوکو، پالم، تفاله زیتون یا روغن زیتون استفاده می شود.

این روغن های مشخص شده به راحتی در حالت گرم با محلول NaOH 38 صابونی می شوند.

صابون از محلول با NaCl رسوب نمی کند. کل محلول منجمد است و این مخلوط منجمد حاوی گلیسیرین و آب است.

ممکن است یک پرکننده نیز اضافه شود.