دستگاه روغن گیر خانگی اویلی کلسترول روغن را به صفر می رساند

فرآیندهای فرآوری دانه های روغنی و استخراج روغن با دستگاه روغن گیر خانگی اویلی برای به دست آوردن روغن با کیفیت بالا با حداقل اجزای نامطلوب، دستیابی به بازده استخراج بالا و تولید کنجاله با ارزش بالا طراحی شده اند.

تکنیک های مختلفی برای استخراج روغن از دانه های روغنی وجود دارد.

دو فرآیند رایج استخراج دانه های روغنی عبارتند از استخراج با حلال و استخراج مکانیکی با استفاده از پرس پیچ. امروزه در ایالات متحده، به دلیل بازیافت کم روغن، بیان مکانیکی روغن زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.

با این حال، استفاده از دستگاه روغن گیر خانگی اویلی توسط پردازنده های کوچک به دلیل هزینه سرمایه پایین آن ترجیح داده می شود. استخراج با حلال با هگزان روش استاندارد در تاسیسات مدرن فرآوری دانه های روغنی امروزی است.

ظرفیت کارخانه استخراج حلال از 100 تا 9000 متریک تن در روز متغیر است. فرآیندهای استخراج سیال فوق بحرانی، آب و آب به کمک آنزیم برای تولید روغن های تخصصی و لذیذ مورد توجه هستند.

استخراج با حلال به انحلال ترجیحی روغن از طریق تماس دانه های روغنی با یک حلال مایع اشاره دارد.

روغن

این کارآمدترین تکنیک برای بازیابی روغن از دانه های روغنی است. راندمان به آماده سازی دانه روغنی قبل از استخراج، دما، حالت عملیات (بچ در مقابل عملیات پیوسته و جریان همزمان در مقابل جریان مخالف) و طراحی تجهیزات بستگی دارد.

انتظار می رود که روغن باقی مانده در کنجاله پس از استخراج با حلال تجاری کمتر از 1 درصد باشد.
انتخاب نوع حلال بر اساس حلالیت روغن در حلال انتخابی، هزینه و ایمنی است.

در حال حاضر هگزان به طور گسترده ای برای استخراج روغن نباتی مورد استفاده قرار می گیرد. عیب عمده این حلال ها اشتعال پذیری آنهاست. ب

رای جلوگیری از آتش سوزی و به حداقل رساندن خطر انفجار در کارخانه های استخراج باید اقدامات احتیاطی جدی انجام شود. قانون هوای پاک در سال 1990 هگزان را به عنوان یک آلاینده خطرناک هوا ذکر کرد.

صنعت فرآوری دانه های روغنی برای روی آوردن به حلال هایی که خوش خیم هستند مانند الکل یا آب تحت فشار است.

حلالیت کم روغن و نیاز به انرژی بیشتر برای بازیافت حلال و خشک کردن کنجاله از معایب عمده استفاده از الکل ها و آب برای استخراج روغن است.

علاوه بر این، الکل ها عملکرد پروتئین های سویا را کاهش می دهند.