عرضه انواع روفرشی سنگی

انواع مختلف روفرشی های سنگی به چه سشیوه ای در بازار ها عرضه می شوند؟ روفرشی های سنگی دارای چگونه بازار فروشی هستند؟
روفرشی هایی که در بازار ها ارایه می شوند عمدتا از جنس پلی استر می باشند که در طرح های مختلفی هستند. یسک نمونه از این طرح ها طرح سنگی می باشد که در بازار های ایران و جهان به روش های متفاوتی عرضه می شوند که یکی از این روش ها به صورت اینترنتی می باشد.