قیمت فروش روفرشی تابان یزد

قیمت فروش روفرشی تابان یزد بر اساس چه فاکتورهایی تعیین می شوند؟ روفرشی های تابان یزد موجود در بازار چگونه روفرشی هایی هستند؟
روفرشی هایی که در کارخانه های تابان یزد تولید می شوند روفرشی هایی هستند که با الیافی بسیار مرغوب تولید و در بازار ها عرضه می شوند. این روفرشی ها در بازار با قیمت های متفاوتی به فروش می رسند و فاکتور هایی که این قیمت ها را تعیین می کنند جنس و اندازه روفرشی می باشد.