مردی که جسد زنش را با روفرشی پوشاند اما ناگهان جسد ناپدید شد!!!

همانطور که می دانید بسیاری از خانواده های ایرانی مخصوصا خانم های قدیمی تر از روفرشی برای محافظت از فرش هایشان ستفاده می کنند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با وب سایت آراد برندینگ همراه باشید.

یکی از دغدغه های خانواده های ایرانی مخصوصا کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند ریخته شدن ریزه های غذاست. به همین دلیل به خریدن روفرشی اقدام می کنند. و اینکه قیمت روفرشی کشدار به دلیل داشتن کش از روفرشی های معمول بالاتر است.

در واقع خرید روفرشی کشدار برای خانواده هایی که کودکان خردسال دارند می تواند انتخاب مناسبی باشد چرا که به دلیل فعالیت زیاد کودکان به جا به جا شدن بیشتر روفرشی ها منجر می شود.

گاهی اوقات ما از فرش هایی استفاده می کنیم که از اجدادمان به ارث رسیده است و یا به طور کلی علاقه زیای به فرش مان داریم، لذا اگر از روفرشی کشدار ضد آب اسفاد کنیم خیالمان از بابت آسیب هایی که ممکن است به فرش وارد شود آسوده است.