گان جراحی رنگی باعث منفی شدن آزمایش اعتیاد یک مرد برزیلی شد

لازم است این نکته را همیشه بدانید که گان جراحی رنگی توسط پزشکان و پرستاران در اتاق عمل پوشیده می‌شوند تا عملکرد دوگانه جلوگیری از انتقال میکروارگانیسم‌ها و مایعات بدن از کارکنان جراحی به بیمار و همچنین از بیمار به پرسنل را انجام دهند.

این روپوش‌ها که برای محافظت از تیم جراحی استفاده می‌شوند، باید دارای خاصیت محافظتی باشند. بیشتر الزامات عملکردی روپوش های جراحی به وضوح در استانداردها بیان شده است.

ویژگی های عملکرد مورد نیاز از این پیش بند را می توان به شرح زیر فهرست کرد:

باید در برابر نفوذ خون و سایر مایعات بدن به دلیل استفاده مورد نظر خود مقاوم باشد (مواد روپوش باید دارای موانع محافظ برای به حداقل رساندن عبور میکروارگانیسم ها، ذرات و مایعات باشد).باید با توجه به دافع مایع، نفوذناپذیری مایع، نفوذپذیری هوا و خواص مشابه طراحی شود.

باید در برابر پارگی، سوراخ و ساییدگی مقاوم باشد،باید سطح کیفی قابل قبولی داشته باشد (یعنی بدون سوراخ، پارگی و غیره در لباس)،

باید از مواد مناسب برای روش/روش‌های استریل‌سازی (مانند تشعشع، بخار و اکسید اتیلن) ​​ساخته شده باشد.

گان

باید در برابر آتش مقاوم باشد (یعنی روپوش هایی که برای استفاده انتخاب می شوند باید با استانداردهای قابل اشتعال پذیرفته شده مطابقت داشته باشند که ایمن ترین محیط را برای بیماران و متخصصان مراقبت های بهداشتی فراهم می کند).

باید به حفظ دمای بدن مورد نظر کاربر کمک کند، یعنی توانایی حفظ یک محیط همدما را برای کاربر داشته باشد.نباید گرد و غبار ایجاد کند و پرواز کند یا اجازه عبور از آنها را بدهد،باید محکم باشد اما حرکت را محدود نمی کند.

به طور کلی، باید عاری از مواد سمی و آلرژن باشد.باید نرم و انعطاف پذیر، سبک باشد که در حین استفاده باعث ناراحتی نشود.

باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا امکان بسته شدن کامل در پشت را فراهم کند.باید به اندازه کافی طول بازو داشته باشد تا از قرار گرفتن آستین در خارج از دستکش استریل جلوگیری شود.

باید نسبت هزینه به فایده مناسبی داشته باشد، یعنی در فرآیند انتخاب هزینه در اولویت قرار نگیرد.همچنین باید برخی از الزامات ارگونومیک را برآورده کند. باید راحت و کاربردی باشد، آزادی حرکت کافی داشته باشد و در صورت لزوم با تغییرات گرما و عرق سازگار شود.

روپوش‌های جراحی باید تا مچ پا بلند باشند، طراحی یقه‌ها و بند‌ها نباید باعث ایجاد مزاحمت برای فرد پوشیده شود و حرکات فرد را محدود نکند.